การตรวจสอบพื้นที่การใช้งาน Plesk Webhosting Contraol Panel

  1. ล็อคอินเข้า Control Panel
  2. ที่เมนู Ststistiks >> คลิก Summary Report

 

  1. คลิกเลือกประเภทของ Report เป็น Full Report


 

                คุณสามารถเลือกดูรายละเอียดต่างในเว็บไซต์

Hosting

                - Hard disk quota                :               พื้นที่ที่คุณสามารถใช้ได้

Mail Account

                - Total                                    :               จำนวน E-mail Account บนโดเมนของคุณ

                - Mailboxes                           :               จำนวนการใช้งาน Mailbox บนโดนเมนของคุณ

                - Redirects                            :               การ Forward เมลล์ไปยัง Account อื่น

                - Total size                            :               พื้นที่ทั้งหมดที่ถูกใช้งานในส่วนของ E-mail

Databases

                - Total size                            :               พื้นที่ทั้งหมดที่ถูกใช้งานในส่วนของ Databases

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read