7,500.00 บาท

Google Adwords 3 Months
Google Adwords 3 เดือน
ระยะเวลาในการดูแล 3 เดือน
ค่าดำเนินการ PPC 7,500 บาท (2,500 บาท/เดือน)
ค่าโฆษณา ขึ้นอยู่กับงบประมาณของลูกค้า
12,500.00 บาท

Google Adwords 6 Months
Google Adwords 6 เดือน
ระยะเวลาในการดูแล 6 เดือน
ค่าดำเนินการ PPC 12,500 บาท
ค่าโฆษณา ขึ้นอยู่กับงบประมาณของลูกค้า
25,000.00 บาท

Google Adwords 12 Months
Google Adwords 12 เดือน
ระยะเวลาในการดูแล 12 เดือน
ค่าดำเนินการ PPC 25,000 บาท
ค่าโฆษณา ขึ้นอยู่กับงบประมาณของลูกค้า
12,500.00 บาท

Google Remarketing 3 Months
Google Remarketing 3 เดือน
ระยะเวลาในการดูแล 3 เดือน
ค่าดำเนินการ PPC 12,500 บาท
ค่าโฆษณา ขึ้นอยู่กับงบประมาณของลูกค้า
20,000.00 บาท

Google Remarketing 6 Months
Google Adwords 6 เดือน
ระยะเวลาในการดูแล 6 เดือน
ค่าดำเนินการ PPC 20,000 บาท
ค่าโฆษณา ขึ้นอยู่กับงบประมาณของลูกค้า
35,000.00 บาท

Google Remarketing 12 Months
Google Adwords 12 เดือน
ระยะเวลาในการดูแล 12 เดือน
ค่าดำเนินการ PPC 35,000 บาท
ค่าโฆษณา ขึ้นอยู่กับงบประมาณของลูกค้า