0.00 บาท

Chaiyo Ready Web - Free Package
พื้นที่ใช้งานเว็บไซต์ 100 MB
มีระบบบริหารเว็บไซต์
รองรับได้ 7 ภาษา
สนับสนุนการทำ SEO
2,030.00 บาท
รายปี
Chaiyo Ready Web - Classic Package
พื้นที่ใช้งานเว็บไซต์ 1 GB
จำนวนอีเมล 5 อีเมล
พื้นที่อีเมล 500 MB
มีระบบบริหารเว็บไซต์
รองรับได้ 7 ภาษา
สนับสนุนการทำSEO
ฟรี Domain name (.com,.net,.biz,.name,.info,.org)
3,500.00 บาท
รายปี
Chaiyo Ready Web - Silver Package
พื้นที่ใช้งานเว็บไซต์ 2 GB
จำนวนอีเมล 5 อีเมล
พื้นที่อีเมล 500 MB
มีระบบบริหารเว็บไซต์
รองรับได้ 7 ภาษา
สนับสนุนการทำSEO
ฟรี Domain name (.com,.net,.biz,.name,.info,.org)
4,200.00 บาท
รายปี
Chaiyo Ready Web - Gold Package
พื้นที่ใช้งานเว็บไซต์ 3 GB
จำนวนอีเมล 5 อีเมล
พื้นที่อีเมล 500 MB
มีระบบบริหารเว็บไซต์
รองรับได้ 7 ภาษา
สนับสนุนการทำSEO
ฟรี Domain name (.com,.net,.biz,.name,.info,.org)
4,900.00 บาท
รายปี
Chaiyo Ready Web - Platinum Package
พื้นที่ใช้งานเว็บไซต์ 5 GB
จำนวนอีเมล 5 อีเมล
พื้นที่อีเมล 500 MB
มีระบบบริหารเว็บไซต์
รองรับได้ 7 ภาษา
สนับสนุนการทำSEO
ฟรี Domain name (.com,.net,.biz,.name,.info,.org)