1,200.00 บาท
รายปี
RapidSSL
RapidSSL
Validation = Domain Validation
Free Reissue = YES
Secure sub-domains = NO
Green Address Bar = NO
6,500.00 บาท
รายปี
Rapid SSL Wildcard
Rapid SSL Wildcard
Validation = Domain Validation
Free Reissue = YES
Secure sub-domains = YES
Green Address Bar = NO
4,200.00 บาท
รายปี
GeoTrust QuickSSL Premium
GeoTrust QuickSSL Premium
Validation = Domain Validation
Free Reissue = YES
Secure sub-domains = NO
Green Address Bar = NO
12,000.00 บาท
รายปี
GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard
GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard
Validation = Domain Validation
Free Reissue = YES
Secure sub-domains = YES
Green Address Bar = NO
6,400.00 บาท
รายปี
GeoTrust True BusinessID
GeoTrust True BusinessID
Validation = Organization Validation
Free Reissue = YES
Secure sub-domains = NO
Green Address Bar = NO
17,500.00 บาท
รายปี
GeoTrust True BusinessID Wildcard
GeoTrust True BusinessID Wildcard
Validation = Organization Validation
Free Reissue = YES
Secure sub-domains = YES
Green Address Bar = NO
9,000.00 บาท
รายปี
GeoTrust True BusinessID with EV
GeoTrust True BusinessID with EV
Validation = Extended Validation
Free Reissue = YES
Secure sub-domains = NO
Green Address Bar = YES
1,550.00 บาท
รายปี
PositiveSSL
PositiveSSL
Validation = Domain Validation
Free Reissue = YES
Secure sub-domains = NO
Green Address Bar = NO
4,950.00 บาท
รายปี
PositiveSSL Wildcard
PositiveSSL Wildcard
Validation = Domain Validation
Free Reissue = YES
Secure sub-domains = YES
Green Address Bar = NO
14,250.00 บาท
รายปี
Premium SSL Wildcard
Premium SSL Wildcard
Validation = Organization Validation
Free Reissue = YES
Secure sub-domains = YES
Green Address Bar = NO
14,250.00 บาท
รายปี
Sectigo EV SSL
Sectigo EV SSL
Validation = Extended Validation
Free Reissue = YES
Secure sub-domains = NO
Green Address Bar = YES