2,400.00 บาท

Email Marketing (1,001-5,000 emails)
สามารถส่งอีเมล์ได้ทุกประเภท (HTML ข้อความ รูปภาพ)
สามารถติดตามและประเมินการส่ง e-mail ได้อย่างละเอียด
สามารถส่ง e-mail ได้ไม่จำกัดจำนวนลูกค้า
มีการรายงานผลการส่ง e-mail ทุกครั้งที่ส่งออกไป
ระบบ unsubscribe เพื่อให้ลูกค้าที่ไม่ต้องการรับข้อมูล ยกเลิกการรับข้อมูลทาง email ได้
ระบบลงทะเบียนเพื่อเก็บ Respond จาก email marketing ได้
4,200.00 บาท

Email Marketing (5,001-10,000 emails)
สามารถส่งอีเมล์ได้ทุกประเภท (HTML ข้อความ รูปภาพ)
สามารถติดตามและประเมินการส่ง e-mail ได้อย่างละเอียด
สามารถส่ง e-mail ได้ไม่จำกัดจำนวนลูกค้า
มีการรายงานผลการส่ง e-mail ทุกครั้งที่ส่งออกไป
ระบบ unsubscribe เพื่อให้ลูกค้าที่ไม่ต้องการรับข้อมูล ยกเลิกการรับข้อมูลทาง email ได้
ระบบลงทะเบียนเพื่อเก็บ Respond จาก email marketing ได้
8,000.00 บาท

Email Marketing (10,001-20,000 emails)
สามารถส่งอีเมล์ได้ทุกประเภท (HTML ข้อความ รูปภาพ)
สามารถติดตามและประเมินการส่ง e-mail ได้อย่างละเอียด
สามารถส่ง e-mail ได้ไม่จำกัดจำนวนลูกค้า
มีการรายงานผลการส่ง e-mail ทุกครั้งที่ส่งออกไป
ระบบ unsubscribe เพื่อให้ลูกค้าที่ไม่ต้องการรับข้อมูล ยกเลิกการรับข้อมูลทาง email ได้
ระบบลงทะเบียนเพื่อเก็บ Respond จาก email marketing ได้
10,000.00 บาท

Email Marketing (20,001-50,000 emails)
สามารถส่งอีเมล์ได้ทุกประเภท (HTML ข้อความ รูปภาพ)
สามารถติดตามและประเมินการส่ง e-mail ได้อย่างละเอียด
สามารถส่ง e-mail ได้ไม่จำกัดจำนวนลูกค้า
มีการรายงานผลการส่ง e-mail ทุกครั้งที่ส่งออกไป
ระบบ unsubscribe เพื่อให้ลูกค้าที่ไม่ต้องการรับข้อมูล ยกเลิกการรับข้อมูลทาง email ได้
ระบบลงทะเบียนเพื่อเก็บ Respond จาก email marketing ได้
15,000.00 บาท

Email Marketing (50,001-100,000 emails)
สามารถส่งอีเมล์ได้ทุกประเภท (HTML ข้อความ รูปภาพ)
สามารถติดตามและประเมินการส่ง e-mail ได้อย่างละเอียด
สามารถส่ง e-mail ได้ไม่จำกัดจำนวนลูกค้า
มีการรายงานผลการส่ง e-mail ทุกครั้งที่ส่งออกไป
ระบบ unsubscribe เพื่อให้ลูกค้าที่ไม่ต้องการรับข้อมูล ยกเลิกการรับข้อมูลทาง email ได้
ระบบลงทะเบียนเพื่อเก็บ Respond จาก email marketing ได้
20,000.00 บาท

Email Marketing (100,001-200,000 emails)
สามารถส่งอีเมล์ได้ทุกประเภท (HTML ข้อความ รูปภาพ)
สามารถติดตามและประเมินการส่ง e-mail ได้อย่างละเอียด
สามารถส่ง e-mail ได้ไม่จำกัดจำนวนลูกค้า
มีการรายงานผลการส่ง e-mail ทุกครั้งที่ส่งออกไป
ระบบ unsubscribe เพื่อให้ลูกค้าที่ไม่ต้องการรับข้อมูล ยกเลิกการรับข้อมูลทาง email ได้
ระบบลงทะเบียนเพื่อเก็บ Respond จาก email marketing ได้
25,000.00 บาท

Email Marketing (200,001-500,000 emails)
สามารถส่งอีเมล์ได้ทุกประเภท (HTML ข้อความ รูปภาพ)
สามารถติดตามและประเมินการส่ง e-mail ได้อย่างละเอียด
สามารถส่ง e-mail ได้ไม่จำกัดจำนวนลูกค้า
มีการรายงานผลการส่ง e-mail ทุกครั้งที่ส่งออกไป
ระบบ unsubscribe เพื่อให้ลูกค้าที่ไม่ต้องการรับข้อมูล ยกเลิกการรับข้อมูลทาง email ได้
ระบบลงทะเบียนเพื่อเก็บ Respond จาก email marketing ได้
30,000.00 บาท

Email Marketing (500,001-1,000,000 emails)
สามารถส่งอีเมล์ได้ทุกประเภท (HTML ข้อความ รูปภาพ)
สามารถติดตามและประเมินการส่ง e-mail ได้อย่างละเอียด
สามารถส่ง e-mail ได้ไม่จำกัดจำนวนลูกค้า
มีการรายงานผลการส่ง e-mail ทุกครั้งที่ส่งออกไป
ระบบ unsubscribe เพื่อให้ลูกค้าที่ไม่ต้องการรับข้อมูล ยกเลิกการรับข้อมูลทาง email ได้
ระบบลงทะเบียนเพื่อเก็บ Respond จาก email marketing ได้
35,000.00 บาท

Email Marketing (1,000,001-2,000,000 emails)
สามารถส่งอีเมล์ได้ทุกประเภท (HTML ข้อความ รูปภาพ)
สามารถติดตามและประเมินการส่ง e-mail ได้อย่างละเอียด
สามารถส่ง e-mail ได้ไม่จำกัดจำนวนลูกค้า
มีการรายงานผลการส่ง e-mail ทุกครั้งที่ส่งออกไป
ระบบ unsubscribe เพื่อให้ลูกค้าที่ไม่ต้องการรับข้อมูล ยกเลิกการรับข้อมูลทาง email ได้
ระบบลงทะเบียนเพื่อเก็บ Respond จาก email marketing ได้