5,000.00 บาท
รายปี
Cloud MsSQL 1
พื้นที่ 3 GB
อัตราการส่งข้อมูล 200 GB
ไม่จำกัดฐานข้อมูล MsSQL 2012
มีระบบสำรองข้อมูล
รับประกันความพึงพอใจ คืนเงินภายใน 30 วัน
มีบริการดูแลตลอด 24 ชม โทร 02-1870187
6,000.00 บาท
รายปี
Cloud MsSQL 2
พื้นที่ 4 GB
อัตราการส่งข้อมูล 200 GB
ไม่จำกัดฐานข้อมูล MsSQL 2012
มีระบบสำรองข้อมูล
รับประกันความพึงพอใจ คืนเงินภายใน 30 วัน
มีบริการดูแลตลอด 24 ชม โทร 02-1870187
7,000.00 บาท
รายปี
Cloud MsSQL 3
พื้นที่ 5 GB
อัตราการส่งข้อมูล 300 GB
ไม่จำกัดฐานข้อมูล MsSQL 2012
มีระบบสำรองข้อมูล
รับประกันความพึงพอใจ คืนเงินภายใน 30 วัน
มีบริการดูแลตลอด 24 ชม โทร 02-1870187
8,000.00 บาท
รายปี
Cloud MsSQL 4
พื้นที่ 10 GB
อัตราการส่งข้อมูล 300 GB
ไม่จำกัดฐานข้อมูล MsSQL 2012
มีระบบสำรองข้อมูล
รับประกันความพึงพอใจ คืนเงินภายใน 30 วัน
มีบริการดูแลตลอด 24 ชม โทร 02-1870187
9,000.00 บาท
รายปี
Cloud MsSQL 5
พื้นที่ 20 GB
อัตราการส่งข้อมูลไม่จำกัด
ไม่จำกัดฐานข้อมูล MsSQL 2012
มีระบบสำรองข้อมูล
รับประกันความพึงพอใจ คืนเงินภายใน 30 วัน
มีบริการดูแลตลอด 24 ชม โทร 02-1870187