5,000.00 บาท
รายปี
Chaiyo Readyweb - เพิ่มช่องทางการขายผ่าน JD Central
เพิ่มช่องทางการขายผ่าน JD Central
5,000.00 บาท
รายปี
Chaiyo Readyweb - เพิ่มช่องทางการขายผ่าน Shopee
เพิ่มช่องทางการขายผ่าน Shopee
5,000.00 บาท
รายปี
Chaiyo Readyweb - เพิ่มช่องทางการขายผ่าน Lazada
เพิ่มช่องทางการขายผ่าน Lazada
7,200.00 บาท
รายเดือน
Chaiyo Readyweb - บริการออกแบบ Template
บริการออกแบบ Template
3,000.00 บาท
รายปี
Chaiyo Readyweb - เพิ่มจำนวน 1,000 Order/เดือน
เพิ่มจำนวน 1,000 Order/เดือน
29,000.00 บาท
รายปี
Chaiyo Readyweb - เพิ่มจำนวน 10,000 Order/เดือน
เพิ่มจำนวน 10,000 Order/เดือน
3,500.00 บาท
รายปี
Chaiyo Readyweb - เพิ่ม 1 คลังสินค้า
เพิ่มคลังสินค้า 1 คลังสินค้า