2,160.00 บาท
รายปี
Chaiyo Cloud VPS Inter Linux Plan 1
Operating System Linux
SSD Disk 20 GB
Core CPU 1 Core
RAM 512 MB
Data transfer/Monthly 1 TB
Dedicated IP Addresses 1 IP
Root Access/RDP
ค่าติดตั้ง (สำหรับครั้งแรก) 1,500 บาท
ค่าบริการรายเดือน 180 บาท
2,160.00 บาท
รายปี
Chaiyo Cloud VPS Inter Linux Plan 2
Operating System Linux
SSD Disk 40 GB
Core CPU 1 Core
RAM 1 GB
Data transfer/Monthly 2 TB
Dedicated IP Addresses 1 IP
Root Access/RDP
ค่าติดตั้ง (สำหรับครั้งแรก) 1,500 บาท
ค่าบริการรายเดือน 250 บาท
5,400.00 บาท
รายปี
Chaiyo Cloud VPS Inter Linux Plan 3
Operating System Linux
SSD Disk 60 GB
Core CPU 1 Core
RAM 2 GB
Data transfer/Monthly 3 TB
Dedicated IP Addresses 1 IP
Root Access/RDP
ค่าติดตั้ง (สำหรับครั้งแรก) 1,500 บาท
ค่าบริการรายเดือน 450 บาท
11,400.00 บาท
รายปี
Chaiyo Cloud VPS Inter Linux Plan 4
Operating System Linux
SSD Disk 80 GB
Core CPU 2 Core
RAM 4 GB
Data transfer/Monthly 4 TB
Dedicated IP Addresses 1 IP
Root Access/RDP
ค่าติดตั้ง (สำหรับครั้งแรก) 1,500 บาท
ค่าบริการรายเดือน 950 บาท
22,200.00 บาท
รายปี
Chaiyo Cloud VPS Inter Linux Plan 5
Operating System Linux
SSD Disk 160 GB
Core CPU 2 Core
RAM 8 GB
Data transfer/Monthly 5 TB
Dedicated IP Addresses 1 IP
Root Access/RDP
ค่าติดตั้ง (สำหรับครั้งแรก) 1,500 บาท
ค่าบริการรายเดือน 1,850 บาท
43,800.00 บาท
รายปี
Chaiyo Cloud VPS Inter Linux Plan 6
Operating System Linux
SSD Disk 320 GB
Core CPU 4 Core
RAM 16 GB
Data transfer/Monthly 6 TB
Dedicated IP Addresses 1 IP
Root Access/RDP
ค่าติดตั้ง (สำหรับครั้งแรก) 1,500 บาท
ค่าบริการรายเดือน 3,650 บาท
87,000.00 บาท
รายปี
Chaiyo Cloud VPS Inter Linux Plan 7
Operating System Linux
SSD Disk 640 GB
Core CPU 8 Core
RAM 32 GB
Data transfer/Monthly 7 TB
Dedicated IP Addresses 1 IP
Root Access/RDP
ค่าติดตั้ง (สำหรับครั้งแรก) 1,500 บาท
ค่าบริการรายเดือน 7,250 บาท
4,560.00 บาท
รายปี
Chaiyo Cloud VPS Inter Windows Plan 1
Operating System Windows
SSD Disk 30 GB
Core CPU 1 Core
RAM 512 MB
Data transfer/Monthly 1 TB
Dedicated IP Addresses 1 IP
Root Access/RDP
ค่าติดตั้ง (สำหรับครั้งแรก) 1,500 บาท
ค่าบริการรายเดือน 380 บาท
6,600.00 บาท
รายปี
Chaiyo Cloud VPS Inter Windows Plan 2
Operating System Windows
SSD Disk 40 GB
Core CPU 1 Core
RAM 1 GB
Data transfer/Monthly 2 TB
Dedicated IP Addresses 1 IP
Root Access/RDP
ค่าติดตั้ง (สำหรับครั้งแรก) 1,500 บาท
ค่าบริการรายเดือน 550 บาท
11,400.00 บาท
รายปี
Chaiyo Cloud VPS Inter Windows Plan 3
Operating System Windows
SSD Disk 60 GB
Core CPU 1 Core
RAM 2 GB
Data transfer/Monthly 3 TB
Dedicated IP Addresses 1 IP
Root Access/RDP
ค่าติดตั้ง (สำหรับครั้งแรก) 1,500 บาท
ค่าบริการรายเดือน 950 บาท
22,200.00 บาท
รายปี
Chaiyo Cloud VPS Inter Windows Plan 4
Operating System Windows
SSD Disk 80 GB
Core CPU 2 Core
RAM 4 GB
Data transfer/Monthly 4 TB
Dedicated IP Addresses 1 IP
Root Access/RDP
ค่าติดตั้ง (สำหรับครั้งแรก) 1,500 บาท
ค่าบริการรายเดือน 1,850 บาท
39,000.00 บาท
รายปี
Chaiyo Cloud VPS Inter Windows Plan 5
Operating System Windows
SSD Disk 160 GB
Core CPU 2 Core
RAM 8 GB
Data transfer/Monthly 5 TB
Dedicated IP Addresses 1 IP
Root Access/RDP
ค่าติดตั้ง (สำหรับครั้งแรก) 1,500 บาท
ค่าบริการรายเดือน 3,250 บาท
66,000.00 บาท
รายปี
Chaiyo Cloud VPS Inter Windows Plan 6
Operating System Windows
SSD Disk 320 GB
Core CPU 4 Core
RAM 16 GB
Data transfer/Monthly 6 TB
Dedicated IP Addresses 1 IP
Root Access/RDP
ค่าติดตั้ง (สำหรับครั้งแรก) 1,500 บาท
ค่าบริการรายเดือน 5,500 บาท
132,000.00 บาท
รายปี
Chaiyo Cloud VPS Inter Windows Plan 7
Operating System Windows
SSD Disk 640 GB
Core CPU 8 Core
RAM 32 GB
Data transfer/Monthly 7 TB
Dedicated IP Addresses 1 IP
Root Access/RDP
ค่าติดตั้ง (สำหรับครั้งแรก) 1,500 บาท
ค่าบริการรายเดือน 11,000 บาท