4,800.00 บาท
รายปี
Cloud MongoDB 1
พื้นที่ 1 GB
อัตราการส่งข้อมูลไม่จำกัด
MongoDB 1 ฐานข้อมูล
9,600.00 บาท
รายปี
Cloud MongoDB 2
พื้นที่ 2 GB
อัตราการส่งข้อมูลไม่จำกัด
MongoDB 1 ฐานข้อมูล
14,400.00 บาท
รายปี
Cloud MongoDB 3
พื้นที่ 3 GB
อัตราการส่งข้อมูลไม่จำกัด
MongoDB 1 ฐานข้อมูล
19,200.00 บาท
รายปี
Cloud MongoDB 4
พื้นที่ 4 GB
อัตราการส่งข้อมูลไม่จำกัด
MongoDB 1 ฐานข้อมูล
24,000.00 บาท
รายปี
Cloud MongoDB 5
พื้นที่ 5 GB
อัตราการส่งข้อมูลไม่จำกัด
MongoDB 1 ฐานข้อมูล