2,500.00 บาท
รายปี
Cloud MySQL 1
พื้นที่ 1 GB
อัตราการส่งข้อมูล 100 GB
ไม่จำกัดฐานข้อมูล MySQL
มีระบบสำรองข้อมูล
รับประกันความพึงพอใจ คืนเงินภายใน 30 วัน
มีบริการดูแลตลอด 24 ชม โทร 02-1870187
3,500.00 บาท
รายปี
Cloud MySQL 2
พื้นที่ 2 GB
อัตราการส่งข้อมูล 100 GB
ไม่จำกัดฐานข้อมูล MySQL
มีระบบสำรองข้อมูล
รับประกันความพึงพอใจ คืนเงินภายใน 30 วัน
มีบริการดูแลตลอด 24 ชม โทร 02-1870187
4,500.00 บาท
รายปี
Cloud MySQL 3
พื้นที่ 3 GB
อัตราการส่งข้อมูล 200 GB
ไม่จำกัดฐานข้อมูล MySQL
มีระบบสำรองข้อมูล
รับประกันความพึงพอใจ คืนเงินภายใน 30 วัน
มีบริการดูแลตลอด 24 ชม โทร 02-1870187
5,500.00 บาท
รายปี
Cloud MySQL 4
พื้นที่ 4 GB
อัตราการส่งข้อมูล 200 GB
ไม่จำกัดฐานข้อมูล MySQL
มีระบบสำรองข้อมูล
รับประกันความพึงพอใจ คืนเงินภายใน 30 วัน
มีบริการดูแลตลอด 24 ชม โทร 02-1870187
6,500.00 บาท
รายปี
Cloud MySQL 5
พื้นที่ 5 GB
อัตราการส่งข้อมูล 300 GB
ไม่จำกัดฐานข้อมูล MySQL
มีระบบสำรองข้อมูล
รับประกันความพึงพอใจ คืนเงินภายใน 30 วัน
มีบริการดูแลตลอด 24 ชม โทร 02-1870187
7,500.00 บาท
รายปี
Cloud MySQL 6
พื้นที่ 10 GB
อัตราการส่งข้อมูล 300 GB
ไม่จำกัดฐานข้อมูล MySQL
มีระบบสำรองข้อมูล
รับประกันความพึงพอใจ คืนเงินภายใน 30 วัน
มีบริการดูแลตลอด 24 ชม โทร 02-1870187
8,500.00 บาท
รายปี
Cloud MySQL 7
พื้นที่ 20 GB
อัตราการส่งข้อมูล 300 GB
ไม่จำกัดฐานข้อมูล MySQL
มีระบบสำรองข้อมูล
รับประกันความพึงพอใจ คืนเงินภายใน 30 วัน
มีบริการดูแลตลอด 24 ชม โทร 02-1870187
14,500.00 บาท
รายปี
Cloud MySQL 8
พื้นที่ 50 GB
อัตราการส่งข้อมูลไม่จำกัด
ไม่จำกัดฐานข้อมูล MySQL
มีระบบสำรองข้อมูล
รับประกันความพึงพอใจ คืนเงินภายใน 30 วัน
มีบริการดูแลตลอด 24 ชม โทร 02-1870187
19,000.00 บาท
รายปี
Cloud MySQL 9
พื้นที่ 100 GB
อัตราการส่งข้อมูลไม่จำกัด
ไม่จำกัดฐานข้อมูล MySQL
มีระบบสำรองข้อมูล
รับประกันความพึงพอใจ คืนเงินภายใน 30 วัน
มีบริการดูแลตลอด 24 ชม โทร 02-1870187
31,000.00 บาท
รายปี
Cloud MySQL 10
พื้นที่ 250 GB
อัตราการส่งข้อมูลไม่จำกัด
ไม่จำกัดฐานข้อมูล MySQL
มีระบบสำรองข้อมูล
รับประกันความพึงพอใจ คืนเงินภายใน 30 วัน
มีบริการดูแลตลอด 24 ชม โทร 02-1870187