15,000.00 บาท
ราย 6 เดือน
Chaiyo Linux VPS Plan 1
Operating System Linux
Total disk space 50 GB
Data transfer/Monthly 1024 TB
Dedicated IP Addresses 1 IP
Guaranteed RAM 1 GB
Burst RAM 32 GB
Guaranteed Core CPU 1 Core
Core CPU 24 Core
Root Access/RDP
ค่าติดตั้ง (สำหรับครั้งแรก) 1,500 บาท
ค่าบริการรายเดือน 2,500 บาท
15,000.00 บาท
ราย 6 เดือน
Chaiyo Cloud VPS Linux Plan 1
Operating System Linux
Total disk space 50 GB
Data transfer/Monthly 1024 TB
Dedicated IP Addresses 1 IP
Guaranteed RAM 1 GB
Burst RAM 32 GB
Guaranteed Core CPU 1 Core
Core CPU 24 Core
Root Access/RDP
ค่าติดตั้ง (สำหรับครั้งแรก) 1,500 บาท
ค่าบริการรายเดือน 2,500 บาท
27,000.00 บาท
ราย 6 เดือน
Chaiyo Linux VPS Plan 2
Operating System Linux
Total disk space 100 GB
Data transfer/Monthly 4096 TB
Dedicated IP Addresses 1 IP
Guaranteed RAM 2 GB
Burst RAM 32 GB
Guaranteed Core CPU 1 Core
Core CPU 24 Core
Root Access/RDP
ค่าติดตั้ง (สำหรับครั้งแรก) 1,500 บาท
ค่าบริการรายเดือน 4,500 บาท
48,000.00 บาท
ราย 6 เดือน
Chaiyo Linux VPS Plan 3
Operating System Linux
Total disk space 200 GB
Data transfer/Monthly 10240 TB
Dedicated IP Addresses 1 IP
Guaranteed RAM 8 GB
Burst RAM 32 GB
Guaranteed Core CPU 1
Core CPU 24 Core
Root Access/RDP
ค่าติดตั้ง (สำหรับครั้งแรก) 1,500 บาท
ค่าบริการรายเดือน 8,000 บาท
30,000.00 บาท
ราย 6 เดือน
Chaiyo Windows VPS Plan 1
Operating System Windows
Total disk space 50 GB
Data transfer/Monthly 1024 TB
Dedicated IP Addresses 1 IP
Guaranteed RAM 2 GB
Burst RAM 32 GB
Guaranteed Core CPU 1 Core
Core CPU 24 Core
Root Access/RDP
ค่าติดตั้ง (สำหรับครั้งแรก) 1,500 บาท
ค่าบริการรายเดือน 5,000 บาท
54,000.00 บาท
ราย 6 เดือน
Chaiyo Windows VPS Plan 2
Operating System Windows
Total disk space 100 GB
Data transfer/Monthly 4096 TB
Dedicated IP Addresses 1 IP
Guaranteed RAM 4 GB
Burst RAM 32 GB
Guaranteed Core CPU 1 Core
Core CPU 24 Core
Root Access/RDP
ค่าติดตั้ง (สำหรับครั้งแรก) 1,500 บาท
ค่าบริการรายเดือน 9,000 บาท
96,000.00 บาท
ราย 6 เดือน
Chaiyo Windows VPS Plan 3
Operating System Windows
Total disk space 200 GB
Data transfer/Monthly 10240 TB
Dedicated IP Addresses 1 IP
Guaranteed RAM 4 GB
Burst RAM 32 GB
Guaranteed Core CPU 1 Core
Core CPU 24 Core
Root Access/RDP
ค่าติดตั้ง (สำหรับครั้งแรก) 1,500 บาท
ค่าบริการรายเดือน 16,000 บาท