7,500.00 บาท

Facebook Ads 3 Months
Facebook Ads 3 เดือน
ระยะเวลาในการดูแล 3 เดือน
ค่าดำเนินการ PPC 7,500 บาท (2,500 บาท/เดือน)
ค่าโฆษณา ขึ้นอยู่กับงบประมาณของลูกค้า
12,500.00 บาท

Facebook Ads 6 Months
Facebook Ads 6 เดือน
ระยะเวลาในการดูแล 6 เดือน
ค่าดำเนินการ PPC 12,500 บาท (2,500 บาท/เดือน) (5 เดือน ฟรี 1 เดือน)
ค่าโฆษณา ขึ้นอยู่กับงบประมาณของลูกค้า
25,000.00 บาท

Facebook Ads 12 Months
Facebook Ads 12 เดือน
ระยะเวลาในการดูแล 12 เดือน
ค่าดำเนินการ PPC 25,000 บาท (25,000 บาท/เดือน) (10 เดือน ฟรี 2 เดือน)
ค่าโฆษณา ขึ้นอยู่กับงบประมาณของลูกค้า