1,500.00 บาท
รายปี
Cloud Email 1.0
พื้นที่ 10 GB
อัตราการส่งข้อมูลไม่จำกัด
จำนวนอีเมล 20 อีเมล
มีระบบ Mail group, Mailing List และ Catch All Mail
มีระบบ Auto mail responders และ Redirects
มีระบบสำรองข้อมูล
รับประกันความพึงพอใจ คืนเงินภายใน 30 วัน
มีบริการดูแลตลอด 24 ชม โทร 02-1870187
3,000.00 บาท
รายปี
Cloud Email 2.0
พื้นที่ 20 GB
Uอัตราการส่งข้อมูลไม่จำกัด
จำนวนอีเมล 20 อีเมล
มีระบบ Mail group, Mailing List และ Catch All Mail
มีระบบ Auto mail responders และ Redirects
มีระบบสำรองข้อมูล
รับประกันความพึงพอใจ คืนเงินภายใน 30 วัน
มีบริการดูแลตลอด 24 ชม โทร 02-1870187
4,500.00 บาท
รายปี
Cloud Email 3.0
พื้นที่ 30 GB
อัตราการส่งข้อมูลไม่จำกัด
จำนวนอีเมล 200 อีเมล
มีระบบ Mail group, Mailing List และ Catch All Mail
มีระบบ Auto mail responders และ Redirects
มีระบบสำรองข้อมูล
รับประกันความพึงพอใจ คืนเงินภายใน 30 วัน
มีบริการดูแลตลอด 24 ชม โทร 02-1870187
6,000.00 บาท
รายปี
Cloud Email 4.0
พื้นที่ 40 GB
อัตราการส่งข้อมูลไม่จำกัด
จำนวนอีเมล 200 อีเมล
มีระบบ Mail group, Mailing List และ Catch All Mail
มีระบบ Auto mail responders และ Redirects
มีระบบสำรองข้อมูล
รับประกันความพึงพอใจ คืนเงินภายใน 30 วัน
มีบริการดูแลตลอด 24 ชม โทร 02-1870187
7,500.00 บาท
รายปี
Cloud Email 5.0
พื้นที่ 50 GB
อัตราการส่งข้อมูลไม่จำกัด
จำนวนอีเมล 1000 อีเมล
มีระบบ Mail group, Mailing List และ Catch All Mail
มีระบบ Auto mail responders และ Redirects
มีระบบสำรองข้อมูล
รับประกันความพึงพอใจ คืนเงินภายใน 30 วัน
มีบริการดูแลตลอด 24 ชม โทร 02-1870187
15,000.00 บาท
รายปี
Cloud Email 6.0
พื้นที่ 100 GB
อัตราการส่งข้อมูลไม่จำกัด
จำนวนอีเมล 1000 อีเมล
มีระบบ Mail group, Mailing List และ Catch All Mail
มีระบบ Auto mail responders และ Redirects
มีระบบสำรองข้อมูล
รับประกันความพึงพอใจ คืนเงินภายใน 30 วัน
มีบริการดูแลตลอด 24 ชม โทร 02-1870187
30,000.00 บาท
รายปี
Cloud Email 7.0
พื้นที่ 200 GB
อัตราการส่งข้อมูลไม่จำกัด
จำนวนอีเมล 2000 อีเมล
มีระบบ Mail group, Mailing List และ Catch All Mail
มีระบบ Auto mail responders และ Redirects
มีระบบสำรองข้อมูล
รับประกันความพึงพอใจ คืนเงินภายใน 30 วัน
มีบริการดูแลตลอด 24 ชม โทร 02-1870187
45,000.00 บาท
รายปี
Cloud Email 8.0
พื้นที่ 500 GB
อัตราการส่งข้อมูลไม่จำกัด
จำนวนอีเมล 2000 อีเมล
มีระบบ Mail group, Mailing List และ Catch All Mail
มีระบบ Auto mail responders และ Redirects
มีระบบสำรองข้อมูล
รับประกันความพึงพอใจ คืนเงินภายใน 30 วัน
มีบริการดูแลตลอด 24 ชม โทร 02-1870187