7,500.00 บาท
ราย 6 เดือน
Chaiyo SEO 5 C Class IP's - 2.5 GB
พื้นที่ 2.5 GB
อัตราการส่งข้อมูล 25 GB
MySQL Database ไม่จำกัด
อีเมล์ ไม่จำกัด
ใช้ได้ 5 เว็บไซต์
15,000.00 บาท
ราย 6 เดือน
Chaiyo SEO 10 C Class IP's - 5.0 GB
พื้นที่ 5 GB
อัตราการส่งข้อมูล 50 GB
MySQL Database ไม่จำกัด
อีเมล์ ไม่จำกัด
ใช้ได้ 10 เว็บไซต์
22,500.00 บาท
ราย 6 เดือน
Chaiyo SEO 15 C Class IP's - 7.5 GB
พื้นที่ 7.5 GB
อัตราการส่งข้อมูล 75 GB
MySQL Database ไม่จำกัด
อีเมล์ ไม่จำกัด
ใช้ได้ 15 เว็บไซต์
30,000.00 บาท
ราย 6 เดือน
Chaiyo SEO 20 C Class IP's - 10 GB
พื้นที่ 10 GB
อัตราการส่งข้อมูล 100 GB
MySQL Database ไม่จำกัด
อีเมล์ ไม่จำกัด
ใช้ได้ 20 เว็บไซต์
37,500.00 บาท
ราย 6 เดือน
Chaiyo SEO 25 C Class IP's - 12.5 GB
พื้นที่ 12.5 GB
อัตราการส่งข้อมูล 125 GB
MySQL Database ไม่จำกัด
อีเมล์ ไม่จำกัด
ใช้ได้ 25 เว็บไซต์
45,000.00 บาท
ราย 6 เดือน
Chaiyo SEO 30 C Class IP's - 15 GB
พื้นที่ 15 GB
อัตราการส่งข้อมูล 150 GB
MySQL Database ไม่จำกัด
อีเมล์ ไม่จำกัด
ใช้ได้ 30 เว็บไซต์
52,500.00 บาท
ราย 6 เดือน
Chaiyo SEO 35 C Class IP's - 17.5 GB
พื้นที่ 17.5 GB
อัตราการส่งข้อมูล 175 GB
MySQL Database ไม่จำกัด
อีเมล์ ไม่จำกัด
ใช้ได้ 35 เว็บไซต์
60,000.00 บาท
ราย 6 เดือน
Chaiyo SEO 40 C Class IP's - 20 GB
พื้นที่ 20 GB
อัตราการส่งข้อมูล 200 GB
MySQL Database ไม่จำกัด
อีเมล์ ไม่จำกัด
ใช้ได้ 40 เว็บไซต์
67,500.00 บาท
ราย 6 เดือน
Chaiyo SEO 45 C Class IP's - 22.5 GB
พื้นที่ 22.5 GB
อัตราการส่งข้อมูล 225 GB
MySQL Database ไม่จำกัด
อีเมล์ ไม่จำกัด
ใช้ได้ 45 เว็บไซต์
75,000.00 บาท
ราย 6 เดือน
Chaiyo SEO 50 C Class IP's - 25 GB
พื้นที่ 25 GB
อัตราการส่งข้อมูล 250 GB
MySQL Database ไม่จำกัด
อีเมล์ ไม่จำกัด
ใช้ได้ 50 เว็บไซต์
82,500.00 บาท
ราย 6 เดือน
Chaiyo SEO 55 C Class IP's - 27.5 GB
พื้นที่ 27.5 GB
อัตราการส่งข้อมูล 275 GB
MySQL Database ไม่จำกัด
อีเมล์ ไม่จำกัด
ใช้ได้ 55 เว็บไซต์
90,000.00 บาท
ราย 6 เดือน
Chaiyo SEO 60 C Class IP's - 30 GB
พื้นที่ 30 GB
อัตราการส่งข้อมูล 300 GB
MySQL Database ไม่จำกัด
อีเมล์ ไม่จำกัด
ใช้ได้ 60 เว็บไซต์
97,500.00 บาท
ราย 6 เดือน
Chaiyo SEO 65 C Class IP's - 32.5 GB
พื้นที่ 32.5 GB
อัตราการส่งข้อมูล 325 GB
MySQL Database ไม่จำกัด
อีเมล์ ไม่จำกัด
ใช้ได้ 65 เว็บไซต์
105,000.00 บาท
ราย 6 เดือน
Chaiyo SEO 70 C Class IP's - 35 GB
พื้นที่ 35 GB
อัตราการส่งข้อมูล 350 GB
MySQL Database ไม่จำกัด
อีเมล์ ไม่จำกัด
ใช้ได้ 70 เว็บไซต์
112,500.00 บาท
ราย 6 เดือน
Chaiyo SEO 75 C Class IP's - 37.5 GB
พื้นที่ 37.5 GB
อัตราการส่งข้อมูล 375 GB
MySQL Database ไม่จำกัด
อีเมล์ ไม่จำกัด
ใช้ได้ 75 เว็บไซต์
120,000.00 บาท
ราย 6 เดือน
Chaiyo SEO 80 C Class IP's - 40 GB
พื้นที่ 40 GB
อัตราการส่งข้อมูล 400 GB
MySQL Database ไม่จำกัด
อีเมล์ ไม่จำกัด
ใช้ได้ 80 เว็บไซต์
129,000.00 บาท
ราย 6 เดือน
Chaiyo SEO 85 C Class IP's - 42.5 GB
พื้นที่ 42.5 GB
อัตราการส่งข้อมูล 425 GB
MySQL Database ไม่จำกัด
อีเมล์ ไม่จำกัด
ใช้ได้ 85 เว็บไซต์
135,000.00 บาท
ราย 6 เดือน
Chaiyo SEO 90 C Class IP's - 45 GB
พื้นที่ 45 GB
อัตราการส่งข้อมูล 450 GB
MySQL Database ไม่จำกัด
อีเมล์ ไม่จำกัด
ใช้ได้ 90 เว็บไซต์
142,500.00 บาท
ราย 6 เดือน
Chaiyo SEO 95 C Class IP's - 47.5 GB
พื้นที่ 47.5 GB
อัตราการส่งข้อมูล 475 GB
MySQL Database ไม่จำกัด
อีเมล์ ไม่จำกัด
ใช้ได้ 95 เว็บไซต์
150,000.00 บาท
ราย 6 เดือน
Chaiyo SEO 100 C Class IP's - 50 GB
พื้นที่ 50 GB
อัตราการส่งข้อมูล 500 GB
MySQL Database ไม่จำกัด
อีเมล์ ไม่จำกัด
ใช้ได้ 100 เว็บไซต์
157,500.00 บาท
ราย 6 เดือน
Chaiyo SEO 105 C Class IP's - 52.5 GB
พื้นที่ 52.5 GB
อัตราการส่งข้อมูล 525 GB
MySQL Database ไม่จำกัด
อีเมล์ ไม่จำกัด
ใช้ได้ 105 เว็บไซต์
165,000.00 บาท
ราย 6 เดือน
Chaiyo SEO 110 C Class IP's - 55 GB
พื้นที่ 55 GB
อัตราการส่งข้อมูล 550 GB
MySQL Database ไม่จำกัด
อีเมล์ ไม่จำกัด
ใช้ได้ 110 เว็บไซต์
172,500.00 บาท
ราย 6 เดือน
Chaiyo SEO 115 C Class IP's - 57.5 GB
พื้นที่ 57.5 GB
อัตราการส่งข้อมูล 575 GB
MySQL Database ไม่จำกัด
อีเมล์ ไม่จำกัด
ใช้ได้ 115 เว็บไซต์
180,000.00 บาท
ราย 6 เดือน
Chaiyo SEO 120 C Class IP's - 60 GB
พื้นที่ 60 GB
อัตราการส่งข้อมูล 600 GB
MySQL Database ไม่จำกัด
อีเมล์ ไม่จำกัด
ใช้ได้ 120 เว็บไซต์
187,500.00 บาท
ราย 6 เดือน
Chaiyo SEO 125 C Class IP's - 62.5 GB
พื้นที่ 62.5 GB
อัตราการส่งข้อมูล 625 GB
MySQL Database ไม่จำกัด
อีเมล์ ไม่จำกัด
ใช้ได้ 125 เว็บไซต์
195,000.00 บาท
ราย 6 เดือน
Chaiyo SEO 130 C Class IP's - 65 GB
พื้นที่ 65 GB
อัตราการส่งข้อมูล 650 GB
MySQL Database ไม่จำกัด
อีเมล์ ไม่จำกัด
ใช้ได้ 130 เว็บไซต์
202,500.00 บาท
ราย 6 เดือน
Chaiyo SEO 135 C Class IP's - 67.5 GB
พื้นที่ 67.5 GB
อัตราการส่งข้อมูล 675 GB
MySQL Database ไม่จำกัด
อีเมล์ ไม่จำกัด
ใช้ได้ 135 เว็บไซต์
210,000.00 บาท
ราย 6 เดือน
Chaiyo SEO 140 C Class IP's - 70 GB
พื้นที่ 70 GB
อัตราการส่งข้อมูล 700 GB
MySQL Database ไม่จำกัด
อีเมล์ ไม่จำกัด
ใช้ได้ 140 เว็บไซต์
217,500.00 บาท
ราย 6 เดือน
Chaiyo SEO 145 C Class IP's - 72.5 GB
พื้นที่ 72.5 GB
อัตราการส่งข้อมูล 725 GB
MySQL Database ไม่จำกัด
อีเมล์ ไม่จำกัด
ใช้ได้ 145 เว็บไซต์
225,000.00 บาท
ราย 6 เดือน
Chaiyo SEO 150 C Class IP's - 75 GB
พื้นที่ 75 GB
อัตราการส่งข้อมูล 750 GB
MySQL Database ไม่จำกัด
อีเมล์ ไม่จำกัด
ใช้ได้ 150 เว็บไซต์