750.00 บาท
รายปี
Little Smile
ราคา 750 บาท/ปี
จำนวนเว็บไซต์ที่ใช้ได้ 1 เว็บไซต์
พื้นที่รวมทั้งหมด 20 GB
จำนวนอีเมล 20
อัตราการรับส่งข้อมูล ไม่จำกัด
ฐานข้อมูล MySql ไม่จำกัด
โดเมนย่อย ไม่จำกัด
1,500.00 บาท
รายปี
Medium Smile
ราคา 1,500 บาท/ปี
จำนวนโดเมน 2 เว็บไซต์
พื้นที่รวมทั้งหมด 50GB
จำนวนอีเมล 50
อัตราการรับส่งข้อมูล ไม่จำกัด
โดเมนย่อย ไม่จำกัด
2,000.00 บาท
รายปี
Big Smile
ราคา 2,000 บาท/ปี
จำนวนเว็บไซต์ที่ใช้ได้ 10 เว็บไซต์
พื้นที่รวมทั้งหมด 100GB
จำนวนอีเมล 200
อัตราการรับส่งข้อมูล ไม่จำกัด
โดเมนย่อย ไม่จำกัด
2,500.00 บาท
รายปี
Extra Smile
ราคา 2,500 บาท/ปี
จำนวนเว็บไซต์ที่ใช้ได้ ไม่จำกัด
พื้นที่รวมทั้งหมด ไม่จำกัด
จำนวนอีเมล 1000
อัตราการรับส่งข้อมูล ไม่จำกัด
โดเมนย่อย ไม่จำกัด