การใช้ภาษาไทยกับ UTF-8

1.1 การใช้ภาษาไทยกับ UTF-8

การใช้ UTF-8 ในส่วนของ Collection นั้นในส่วนของฐานข้อมูล การสร้างตารางหรือแม้แต่ฟิวส์ให้ใช้เป็น UTF-8 และในการ Import หรือ Export ข้อมูลก็จะต้องใช้เป็น UTF-8 เช่นเดียวกันครับ ตามรูปตัวอย่างครับ


การกำหนด Collation ของตารางการกำหนด Collation ของฟิวส์การกำหนด Collation ในส่วนของการ Import หรือ Export
1.2 การกำหนด Header ในเว็บไซต์ให้ใช้เป็น UTF-8

      
<head>
                   <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
                   <title>Knowledgebase / การใช้ภาษาไทยกับ TIS-620</title>   
        </head>

1.3 การกำหนดในส่วนของการ Connection Database

- กรณีที่กำหนด Collation เป็น utf-8 ให้ใช้
      $myConnect = mysql_connect("localhost","root","password") or die("Error Connect to Database");
      $myDB = mysql_select_db("database_name");
      mysql_query("SET NAMES UTF8");

- กรณีที่กำหนด Collation อื่น ๆ ให้ใช้
     
$myConnect = mysql_connect("localhost","root","password") or die("Error Connect to Database");
      $myDB = mysql_select_db("database_name");
      mysql_query("SET character_set_results=utf8");
      mysql_query("SET character_set_client=utf8");
      mysql_query("SET character_set_connection=utf8");

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธีการเรียงลำดับการเปิดไฟล์ index สำหรับ server linux

คุณสามารถจัดเรียงลำดับ file index ของคุณได้เองว่าต้องการให้ index อะไรขึ้นก่อน-หลัง...

การเปลี่ยน collation MySQL

1. เมื่อเข้ามาที่ Database จะพบกับเจ้าตัวปัญหา ที่ว่านี้ คือเราแก้ Collation ของ table...

6 Tips เด็ด ทำให้จูมล่าของคุณปลอดภัย

6 Tips เด็ด ทำให้จูมล่าของคุณปลอดภัย   < 6 tips to optimize joomla security >...

วิธีลดขนาดฐานข้อมูล sql server โดยการ Shrink database

ปกติการใช้งาน sql server นั้นจะมีการเก็บ log การเข้าใช้งานตลอด และหากใช้งานเป็น .net...

หากต้องการทำ Directory Listing กับ server linux

หากต้องการให้เวลาที่ใครเข้ามาที่ folder นั้นๆๆ ให้ show file ต่างๆๆ หากไม่มี file index อยู่ใน...