การใช้ภาษาไทยกับ UTF-8

1.1 การใช้ภาษาไทยกับ UTF-8

การใช้ UTF-8 ในส่วนของ Collection นั้นในส่วนของฐานข้อมูล การสร้างตารางหรือแม้แต่ฟิวส์ให้ใช้เป็น UTF-8 และในการ Import หรือ Export ข้อมูลก็จะต้องใช้เป็น UTF-8 เช่นเดียวกันครับ ตามรูปตัวอย่างครับ


การกำหนด Collation ของตารางการกำหนด Collation ของฟิวส์การกำหนด Collation ในส่วนของการ Import หรือ Export
1.2 การกำหนด Header ในเว็บไซต์ให้ใช้เป็น UTF-8

      
<head>
                   <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
                   <title>Knowledgebase / การใช้ภาษาไทยกับ TIS-620</title>   
        </head>

1.3 การกำหนดในส่วนของการ Connection Database

- กรณีที่กำหนด Collation เป็น utf-8 ให้ใช้
      $myConnect = mysql_connect("localhost","root","password") or die("Error Connect to Database");
      $myDB = mysql_select_db("database_name");
      mysql_query("SET NAMES UTF8");

- กรณีที่กำหนด Collation อื่น ๆ ให้ใช้
     
$myConnect = mysql_connect("localhost","root","password") or die("Error Connect to Database");
      $myDB = mysql_select_db("database_name");
      mysql_query("SET character_set_results=utf8");
      mysql_query("SET character_set_client=utf8");
      mysql_query("SET character_set_connection=utf8");

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธีการเพิ่มเวลาในการ execut php scripts (max_execution_time) ทำอย่างไร?

วิธีการเพิ่มเวลาในการ execut php scripts (max_execution_time) ทำอย่างไร? วิธีนี้สำหรับ server...

Import Database ใน phpMyadmin แล้ว error

 error นี้คือ คุณได้ทำการสร้าง database รอไว้แล้วโดยผ่านตัว plesk control panel  และในโค้ด SQL...

ถ้าต้องการแสดง error บนหน้าเว็บเพจของ php จะต้องทำอย่างไรบ้าง

คุณสามารถทำได้โดย 1. สร้างไฟล์ .htaccess 2. โดยในไฟล์จะต้องมีข้อความดังต่อไปนี้ php_flag...

การแก้ captcha ไม่เปลี่ียนใน smf

การแก้ไขปัญหา captcha ไม่เปลี่ยนเวลาสมัครสมาชิกของ smf board เพื่อป้องกันการโจมตีของ spam post...

การใช้ภาษาไทยกับ TIS-620

การเลือกใช้ Charset TIS-620 และ UTF-8 ใน MySQL ทางเราแนะนำให้ใช้เป็น UTF-8...