ตะกร้าสินค้า

750.00 บาท
รายปี
Little Smile
ราคา 750 บาท/ปี

จำนวนโดเมน 1 เว็บไซต์

พื้นที่รวมทั้งหมด 20GB

จำนวนอีเมล์ 20

พื้นที่ต่อ 1 อีเมล์ 1GB

อัตราการรับส่งข้อมูล ไม่จำกัด
1,500.00 บาท
รายปี
Medium Smile
ราคา 1,500 บาท/ปี

จำนวนโดเมน 2 เว็บไซต์

พื้นที่รวมทั้งหมด 50GB

จำนวนอีเมล์ 50

พื้นที่ต่อ 1 อีเมล์ 2GB

อัตราการรับส่งข้อมูล ไม่จำกัด
2,000.00 บาท
รายปี
Big Smile
ราคา 2,000 บาท/ปี

จำนวนโดเมน 10 เว็บไซต์

พื้นที่รวมทั้งหมด 100GB

จำนวนอีเมล์ 200

พื้นที่ต่อ 1 อีเมล์ 5GB

อัตราการรับส่งข้อมูล ไม่จำกัด
2,500.00 บาท
รายปี
Extra Smile
ราคา 2,500 บาท/ปี

จำนวนโดเมน ไม่จำกัด

พื้นที่รวมทั้งหมด ไม่จำกัด

จำนวนอีเมล์ 1000

พื้นที่ต่อ 1 อีเมล์ 10GB

อัตราการรับส่งข้อมูล ไม่จำกัด