วิธีการใช้ FTP อัพโหลดข้อมูลเว็บไซท์ โปรแกรม Filezilla

Download โปรแกรม คลิกที่นี่!!

ขั้นตอนการใช้งานสำหรับโปรแกรม filezilla

1.ให้ตรวจสอบ mode ในการ Transfe ที่ตัวโปรแกรมที่ใช้ในการ FTP ต้องเปลี่ยน mode ในการ Transfer ที่ตัวโปรแกรมที่ใช้ในการ FTP จาก
Passive mode เป็น Active mode

วิธีการ
1.1. ให้ไปที่เมนู Edit > Sttings...
1.2. Click ที่ FTP
1.3. เลือก Transfer Mode เป็น Active (ดูตามรูปด่านล่าง)
1.4. แล้ว Click ที่ปุ่ม "ตกลง"

2.ใส่ค่าต่างๆในโปรแกรม  filezilla  เพื่อทำการ FTP ส่งข้อมูลขึ้นสู่เซิร์ฟเวอร์
  ตามที่เราส่งให้ทาง e-mail
  Host : yourdomainname.com  username :      password
  หมายเหตุ : ในระหว่างที่ใส่ค่า username : password : หากพิมพ์ให้ระวังตัวอักษรใหญ่-เล็ก
  หรือทำการ copy  มาให้ระวังการ hight light ให้พอดีกับตัวอักษรเพราะระบบจะมองเป็น 1 ตัวอักษร3.Click ที่  Quickconnect เพื่อทำการ connect กับ server4. ให้นำข้อมูลเว็บไซต์ไปไว้ในโฟลเดอร์สำหรับเว็บไซต์  :ในที่นี้คือโฟลเดอร์  : httpdocs
-หากไม่สามารถเข้าใช้งาน ftp ได้ให้ตรวจสอบแล้วว่า username - password ถูกต้องหรือไม่
-หากไม่สามารถ login เข้าใช้งาน ftp ได้ แล้วขึ้น error ว่า

Error: Failed to retrieve directory listing

ให้ตรวจสอบ mode ในการ Transfe ที่ตัวโปรแกรมที่ใช้ในการ FTP ต้องเปลี่ยน mode ในการ Transfer ที่ตัวโปรแกรมที่ใช้ในการ FTP
จาก Passive mode เป็น Active mode

วิธีการ
1. ให้ไปที่เมนู Edit > Sttings...
2. Click ที่ FTP
3. เลือก Transfer Mode เป็น Active (ดูตามรูปด่านล่าง)
4. แล้วทดสอบการใช้งานอีกครั้ง

 

  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

สามารถใช้ภาษา ASP, ASP.NET หรือ JSP กับไชโย โฮสติ้งได้หรือไม่

ไชโย โฮสติ้งของเรามีระบบรองรับให้ลูกค้าสามารถใช้ ASP และ JSP ได้ทั้ง 2 ระบบ (Linux & Windows)...

FTP คืออะไร

FTP คือระบบบการจัดการไฟล์ข้อมูลสำหรับโฮสติ้ง โดยระบบ FTP จะทำหน้าที่รับส่งไฟล์ข้อมูล...

ถ้าต้องการแสดง error บนหน้าเว็บเพจของ php จะต้องทำอย่างไรบ้าง

คุณสามารถทำได้โดย 1. สร้างไฟล์ .htaccess 2. โดยในไฟล์จะต้องมีข้อความดังต่อไปนี้ php_flag...

ถ้าต้องการให้ Register_Globals on จะต้องทำอย่างไรบ้าง

คุณสามารถทำได้โดย 1. สร้างไฟล์ .htaccess 2. โดยในไฟล์จะต้องมีข้อความดังต่อไปนี้ php_flag...

ตั้งค่าเชื่อมต่อใช้งาน FTP โปรแกรม CoffeeFreeFTP

Download โปรแกรม คลิกที่นี่!! ขั้นตอนการใช้งานสำหรับโปรแกรม CoffeeFreeFTP 1. คลิกเลือก Servers...