วิธีการตั้งค่าอีเมล์ บน มือถือ ระบบ แอนดรอยด์ (Android)

การตั้งค่าอีเมล์ บน มือถือ ระบบ แอนดรอยด์ (Android) กรณีต้องการดูอีเมล์ผ่านมือถือระบบปฏิบัติการของ แอนดรอยด์
จะมีการตั้งค่าอีเมล์แบบ POP3 และ IMAP ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเน้นเป็นการสร้างอีเมล์แบบ POP3 เนื่องจากจะมีปัญหาในเรื่อง
ของการใช้งานอีเมล์น้อยกว่าแบบ IMAPวิธีการตั้งค่าอีเมล์แบบ POP3 บนมือถือ ระบบ แอนดรอยด์ (Android)


1.  เข้าไปที่ไอคอนอีเมล์ 


2.  เลือกที่ไอคอน เพิ่มบัญชี
3.  กรอกรายละเอียด ชื่ออีเมล์ และ รหัสผ่าน เช่น

E-Mail Address : sales@youdomain.com

Password : xxxxxxxxxx
4.  เลือก ประเภท การตั้งค่าอีเมล์ เป็นแบบ POP3
5.  กรอกรายละเอียด การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ ขารับ อีเมล์ (Incoming Mail Server)

เช่น

ชื่อผู้ใช้อีเมล์ : sales@youdomain.com

รหัสผ่านอีเมล์ : xxxxxxxxx

POP3 เซิร์ฟเวอร์ : mail.youdomain หรือ เลขไอพี mail server เช่น 202.43.44.113

ชนิดระบบป้องกัน : ไม่มี (none)


พอร์ต (Port) : 110

ลบอีเมล์ออกจากเซิร์ฟเวอร์ : ไม่   (กรณีมีการใช้งานบัญชีอีเมล์นี้ผ่านอุปกรณ์หลายเครื่อง)

6.  กรอกรายละเอียด การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ ขาส่ง (SMTP Outgoing Mail Server )


SMTP เซิร์ฟเวอร์ : mail.youdomain หรือ เลขไอพี mail server เช่น 202.43.44.113

ชนิดระบบป้องกัน : ไม่มี (none)


พอร์ต (Port) : 25

เลือก ต้องมีการลงชื่อ ก่อนการส่งอีเมล์ออก

ชื่อผู้ใช้อีเมล์ : sales@youdomain.com

รหัสผ่านอีเมล์ : xxxxxxxxx

7.  ตั้งค่าความถี่ในการตรวจสอบการรับอีเมล์ ตามต้องการ8.  กรอกรายละเอียดอีเมล์ที่จะใช้แสดงตอนส่งอีเมล์ไปยังผู้รับปลายทาง

  • 19 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

Spam คืออะไร

Spam คือ Email ที่เป็นขยะที่เราไม่ต้องการ โดยส่งมาจาก Email...

Email forwarding คืออะไร

คือระบบการส่งต่อ Email ที่ได้รับมาไปยังอีก Email หนึ่ง เช่นเมื่อ name@yourdomainname.com...

Email alias คืออะไร

Email alias หมายถึง Email Address ที่ไม่มีอยู่จริงภายในโดเมน ไม่มีพื้นที่เก็บข้อมูลเป็นของตัวเอง...

Mailing list คืออะไร

คือระบบการส่งต่อ Email ที่ได้รับให้กับสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มเช่น เราตั้งให้ในกลุ่มมี a,b,c,d...

สามารถใช้ Micrisoft Outlook, Euroda หรือ โปรแกรมอีเมล์ อื่น ๆ ได้หรือไม่

สามารถใช้กับโปรแกรมที่สามารถใช้งาน POP3 email ได้ทุกโปรแกรม รวมถึงโปรแกรม Microsoft Outlook และ...