วิธีการทำให้สามารถอ่าน file หรือ folder ภาษาไทย ได้และใช้ mod_rewrite เพื่อทำ url ภาษาไทย

วิธีการทำให้สามารถอ่าน file หรือ folder ภาษาไทย ได้

ก่อนที่ทำการ ftp file หรือ folder ที่เป็นภาษาไทยเข้าสู่ server ให้ทำการตั้งค่าโปรแกรมที่ใช้งาน ftp
ให้ส่ง file type เป็น Binary  ก่อน

อย่างเช่นใช้โปรแกรม filezilla ในการ ftp ให้ทำการ set ค่าดังนี้
1.  ให้ไปที่เมนู edit
2.  ที่เมนู settings
3.  ตรง transfers
4.  ตรง   File Types
5.  ให้เลือกเป็น Binary
6. click ok เพื่อทำการ save ค่า


สอนใช้ mod_rewrite เพื่อทำ url ภาษาไทย

เนื่องจาก url เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญต่อการทำ SEO มากๆ ในบางครั้งเมื่อเราต้องการทำ SEO keyword ภาษาไทย ซึ่งเราต้องใส่ ภาษาไทย ลงใน url หรือที่เรารู้จักกันในนาม url-friendly

สามารถทำได้ โดยการใช้ mod_rewrite เข้ามาช่วยสามารถทำได้ง่ายๆ ตามข้างล่างนี้เลยนะครับ


1. สร้างไฟล์ .htaccess แล้วนำไปใส่ไว้ใน folder httpdocs หรือ public_html อันนี้แล้วแต่ระบบของ control panel แต่ละเจ้าที่ใช้งาน ซึ่งถ้าเป็น web hosting ของ ไชโย โฮสติ้ง จะเป็น httpdocs หรือ web hosting ของ ใจดี hosting จะเป็น htdocs

โดยใน .htaccess ไฟล์ให้ใส่ข้อความดังนี้

 

Options +FollowSymLinks

RewriteEngine On
RewriteCond % !-f
RewriteCond % !-d
RewriteRule ^(.+)$ url-friendly.php?url=$1 [L]

 

2. ให้สร้างไฟล์ url-friendly.php ขึ้นมาและใส่ข้อความดังนี้
<?php

if(!empty($_GET['url']))
include(iconv('UTF-8', 'TIS-620', $_GET['url']));
?>

3. ลอง upload ไฟล์ ภาษาไทย.html ขึ้นไปบน server แล้วเรียกดู

  • 104 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

เว็บโฮสติ้งคืออะไร

เว็บโฮสติ้ง เป็นบริการที่คุณเก็บเว็บไซต์ของคุณไว้บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของเรา...

สามารถที่จะสั่งซื้อโดเมนเนมพร้อมกับเว็ปโฮสติ้งได้พร้อมกันหรือไม่

คุณสามารถสั่งซื้อพร้อมกันได้ทันที โดยทำการสั่งซื้อผ่านระบบ Shopping Cart...

เมื่อใช้พื้นที่จนเต็มสามารถที่จะ upgrade hosting plan ได้หรือไม่

สามารถทำได้โดยทำการแจ้งขอเปลี่ยน plan เข้ามาที่ฝ่ายขาย...

เซิร์ฟเวอร์ของ ไชโย โฮสติ้ง ตั้งอยู่ที่ไหน

Data Center ตั้งอยู่ ที่ ISSP และ Pacific Internet ตึกการสื่อสารแห่งประเทศไทย...

ต้องใช้เวลานานเท่าไรหลังจากที่จ่ายเงินแล้วถึงจะสามารถ อัพโหลดเว็บไซต์ได้

ภายใน 24 ชั่วโมงในวันเวลาทำการ  เพื่อตรวจสอบการจ่ายเงินในกรณีที่ท่านใช้วิธีโอนเงินผ่านทางธนาคาร...