350.00 บาท
Annually
Cloud Linux S1 - 100MB
พื้นที่ 100 MB
อัตราการส่งข้อมูล 2 GB
จำนวนเว็บไซต์ที่ใช้ได้ 1 เว็บไซต์
ไม่จำกัดฐานข้อมูล MySQL
ไม่จำกัด Subdomains
ไม่จำกัด Email Account
มีระบบสำรองข้อมูล
มีระบบเว็บไซต์สถิติ
มีฟรี SSL Certificate
รับประกันความพึงพอใจ คืนเงินภายใน 30 วัน
มีบริการดูแลตลอด 24 ชม
800.00 บาท
Annually
Cloud Linux S2 - 800MB
พื้นที่ 800 MB
อัตราการส่งข้อมูล 10 GB
จำนวนเว็บไซต์ที่ใช้ได้ 1 เว็บไซต์
ไม่จำกัดฐานข้อมูล MySQL
ไม่จำกัด Subdomains
ไม่จำกัด Email Account
มีระบบสำรองข้อมูล
มีระบบเว็บไซต์สถิติ
มีฟรี SSL Certificate
รับประกันความพึงพอใจ คืนเงินภายใน 30 วัน
มีบริการดูแลตลอด 24 ชม
1,500.00 บาท
Annually
Cloud Linux 1 - 1GB
Disk Space 1 GB
Data Transfer 100 GB
Domain Allowed 1 website
Unlimited MySQL Databases
Unlimited Subdomains
Unlimited Email Account
Daily Backup
Web Site Statistics
Free SSL Certificate
30 Days Money Back Guarantee
Support 24 Hours
2,500.00 บาท
Annually
Cloud Linux 2 - 2GB
Disk Space 2 GB
Data Transfer 100 GB
Domain Allowed 1 website
Unlimited MySQL Databases
Unlimited Subdomains
Unlimited Email Account
Daily Backup
Web Site Statistics
Free SSL Certificate
30 Days Money Back Guarantee
Support 24 Hours
3,500.00 บาท
Annually
Cloud Linux 3 - 3GB
Disk Space 3 GB
Data Transfer 200 GB
Domain Allowed 1 website
Unlimited MySQL Databases
Unlimited Subdomains
Unlimited Email Account
Daily Backup
Web Site Statistics
Free SSL Certificate
30 Days Money Back Guarantee
Support 24 Hours
Tel.02-1780187
4,500.00 บาท
Annually
Cloud Linux 4 - 4GB
Space 4 GB
Data Transfer 200 GB
Domain Allowed 1 website
Unlimited MySQL Databases
Unlimited Subdomains
Unlimited Email Account
Daily Backup
Web Site Statistics
Shared SSL Certificate
30 Days Money Back Guarantee
Support 24 Hours
Tel. 02-1870187
5,500.00 บาท
Annually
Cloud Linux 5 - 5GB
Space 5 GB
Data Transfer 300 GB
Domain Allowed 1 websites
Unlimited MySQL Databases
Unlimited Subdomains
Unlimited Email Account
Daily Backup
Web Site Statistics
Shared SSL Certificate
30 Days Money Back Guarantee
Support 24 Hours
Tel. 02-1870187
6,500.00 บาท
Annually
Cloud Linux 6 - 10GB
Space 10 GB
Data Transfer 300 GB
Domain Allowed 1 website
Unlimited MySQL Databases
Unlimited Subdomains
Unlimited Email Account
Daily Backup
Web Site Statistics
Shared SSL Certificate
30 Days Money Back Guarantee
Support 24 Hours
Tel. 02-1870187
7,500.00 บาท
Annually
Cloud Linux 7 - 20GB
Space 20 GB
Unlimited Data Transfer
Domain Allowed 1 websites
Unlimited MySQL Databases
Unlimited Subdomains
Unlimited Email Account
Daily Backup
Web Site Statistics
Shared SSL Certificate
30 Days Money Back Guarantee
Support 24 Hours
Tel. 02-1870187
13,500.00 บาท
Annually
Cloud Linux 8 - 50GB
Space 50 GB
Unlimited Data
Domain Allowed 2 websites
Unlimited MySQL Databases
Unlimited Subdomains
Unlimited Email Account
Daily Backup
Web Site Statistics
Shared SSL Certificate
30 Days Money Back Guarantee
Tel. 02-1870187
18,000.00 บาท
Annually
Cloud Linux 9 - 100GB
Space 100 GB
Unlimited Data Transfer
Domain Allowed 5 websites
Unlimited MySQL Databases
Unlimited Subdomains
Unlimited Email Account
Daily Backup
Web Site Statistics
Access to Raw Logs
Shared SSL Certificate
30 Days Money Back Guarantee
Support 24 Hours
Tel. 02-1870187
30,000.00 บาท
Annually
Cloud Linux 10 -250GB
Space 250 GB
Unlimited Data Transfer
Domain Allowed 10 websites
Unlimited MySQL Databases
Unlimited Subdomains
Unlimited Email Account
Daily Backup
Web Site Statistics
Shared SSL Certificate
30 Days Money Back Guarantee
Support 24 Hours