4,500.00 บาท

Google Adwords 3 Months
Google Adwords 3 เดือน
ระยะเวลาในการดูแล 3 เดือน
ค่าดำเนินการ PPC 4,500 บาท (1,500 บาท/เดือน)
ค่าโฆษณา ขึ้นอยู่กับงบประมาณของลูกค้า
7,500.00 บาท

Google Adwords 6 Months
Google Adwords 6 เดือน
ระยะเวลาในการดูแล 6 เดือน
ค่าดำเนินการ PPC 7,500 บาท
ค่าโฆษณา ขึ้นอยู่กับงบประมาณของลูกค้า
15,000.00 บาท

Google Adwords 12 Months
Google Adwords 12 เดือน
ระยะเวลาในการดูแล 12 เดือน
ค่าดำเนินการ PPC 15,000 บาท
ค่าโฆษณา ขึ้นอยู่กับงบประมาณของลูกค้า