7,500.00 บาท

Google Adwords 3 Months
Google Adwords 3 Months
Period of maintenance 3 Months
Cost of PPC 4,500 baht (1,500 baht/month)
Cost of advertisement Depend on customer’s budget
12,500.00 บาท

Google Adwords 6 Months
Google Adwords 6 Months
Period of maintenance 6 Months
Cost of PPC 7,500 baht
Cost of advertisement Depend on customer’s budget
25,000.00 บาท

Google Adwords 12 Months
Google Adwords 12 Months
Period of maintenance 12 Months
Cost of PPC 15,000 baht
Cost of advertisement Depend on customer’s budget
12,500.00 บาท

Google Remarketing 3 Months
Google Remarketing 3 เดือน
ระยะเวลาในการดูแล 3 เดือน
ค่าดำเนินการ PPC 12,500 บาท
ค่าโฆษณา ขึ้นอยู่กับงบประมาณของลูกค้า
20,000.00 บาท

Google Remarketing 6 Months
Google Adwords 6 เดือน
ระยะเวลาในการดูแล 6 เดือน
ค่าดำเนินการ PPC 20,000 บาท
ค่าโฆษณา ขึ้นอยู่กับงบประมาณของลูกค้า
35,000.00 บาท

Google Remarketing 12 Months
Google Adwords 12 เดือน
ระยะเวลาในการดูแล 12 เดือน
ค่าดำเนินการ PPC 35,000 บาท
ค่าโฆษณา ขึ้นอยู่กับงบประมาณของลูกค้า