5,000.00 บาท
Annually
Cloud MsSQL 1
Space 3 GB
Data Transfer 200 GB
Unlimited MsSQL 2012 Database
Daily Backup
Access to Raw Logs
Shared SSL Certificate
30 Days Back Guarantee
Support 24 Hours Tel. 02-1870187
6,000.00 บาท
Annually
Cloud MsSQL 2
Space 4 GB
Data Transfer 200 GB
Unlimited MsSQL 2012 Database
Daily Backup
Access to Raw Logs
Shared SSL Certificate
30 Days Back Guarantee
Support 24 Hours Tel. 02-1870187
7,000.00 บาท
Annually
Cloud MsSQL 3
Space 5 GB
Data Transfer 300 GB
Unlimited MsSQL 2012 Database
Daily Backup
Access to Raw Logs
Shared SSL Certificate
30 Days Back Guarantee
Support 24 Hours Tel. 02-1870187
8,000.00 บาท
Annually
Cloud MsSQL 4
Space 10 GB
Data Transfer 300 GB
Unlimited MsSQL 2012 Database
Daily Backup
Access to Raw Logs
Shared SSL Certificate
30 Days Back Guarantee
Support 24 Hours Tel. 02-1870187
9,000.00 บาท
Annually
Cloud MsSQL 5
พื้นที่ 20 GB
อัตราการส่งข้อมูลไม่จำกัด
ไม่จำกัดฐานข้อมูล MsSQL 2012
มีระบบสำรองข้อมูล
รับประกันความพึงพอใจ คืนเงินภายใน 30 วัน
มีบริการดูแลตลอด 24 ชม โทร 02-1870187