2,250.00 บาท
Annually
Classic Windows 1 - 1GB
Space 1 GB
Data Transfer 100 GB
Domain Allowed 1 websites
Unlimited MySQ Databases
Unlimited Subdomains
Unlimited Email Account
Daily Backup
Web Site Statistics
Shared SSL Certificate
30 Days Money Back Guarantee
Support 24 Hours Tel. 02-1870187
3,250.00 บาท
Annually
Classic Windows 2 - 2GB
Space 2 GB
Data Transfer 100 GB
Domain Allowed 1 websites
Unlimited MySQL Databases
Unlimited Subdomains
Unlimited Email Account
Daily Backup
Web Site Statistics
Shared SSL Certificate
30 Days Back Guarantee
Support 24 Hours Tel. 02-1870187
4,250.00 บาท
Annually
Classic Windows 3 - 3GB
พื้นที่ 3 GB
อัตราการส่งข้อมูล 200 GB
จำนวนเว็บไซต์ที่ใช้ได้ 1 เว็บไซต์
ไม่จำกัดฐานข้อมูล MySQL
ไม่จำกัด Subdomains
ไม่จำกัด Email Account
มีระบบสำรองข้อมูล
มีระบบเว็บไซต์สถิติ
มี Shared SSL Certificate
รับประกันความพึงพอใจ คืนเงินภายใน 30 วัน
มีบริการดูแลตลอด 24 ชม โทร 02-1870187
5,250.00 บาท
Annually
Classic Windows 4 - 4GB
Space 4 GB
Data Transfer 200 GB
Domain Allowed 1 websites
Unlimited MySQL Databases
Unlimited Subdomains
Unlimited Email Account
Daily Backup
Web Site Statistics
Shared SSL Certificate
30 Days Money Back Guarantee
Support 24 Hours Tel. 02-1870187
6,250.00 บาท
Annually
Classic Windows 5 - 5GB
Space 5 GB
Data Transfer 300 GB
Domain Allowed 1 websites
1 MSSQL Databases
Unlimited MySQL Databases
Unlimited Subdomains
Unlimited Email Account
Daily Backup
Web Site Statistics
Shared SSL Certificate
30 Days Money Back Guarantee
Support 24 Hours Tel. 02-1870187
7,250.00 บาท
Annually
Classic Windows 6 - 10GB
Space 10 GB
Data Transfer 300 GB
Domain Allowed 1 websites
2 MSSQL Databases
Unlimited MySQL Databases
Unlimited Subdomains
Unlimited Email Account
Daily Backup
Web Site Statistics
Shared SSL Certificate
30 Days Money Back Guarantee
Support 24 Hours Tel. 02-1870187
8,250.00 บาท
Annually
Classic Windows 7 - 20GB
พื้นที่ 20 GB
อัตราการส่งข้อมูลไม่จำกัด
จำนวนเว็บไซต์ที่ใช้ได้ 1 เว็บไซต์
ไม่จำกัดฐานข้อมูล MSSQL
ไม่จำกัดฐานข้อมูล MySQL
ไม่จำกัด Subdomains
ไม่จำกัด Email Account
มีระบบสำรองข้อมูล
มีระบบเว็บไซต์สถิติ
มี Shared SSL Certificate
รับประกันความพึงพอใจ คืนเงินภายใน 30 วัน
มีบริการดูแลตลอด 24 ชม โทร 02-1870187
14,250.00 บาท
Annually
Classic Windows 8 - 50GB
Space 50 GB
Unlimited Data Transfer
Domain Allowed 2 websites
Unlimited MSSQL Databases
Unlimited MySQL Databases
Unlimited Subdomains
Unlimited Email Account
Daily Backup
Web Site Statistics
Shared SSL Certificate
30 Days Money Back Guarantee
Support 24 Hours Tel. 02-1870187
19,250.00 บาท
Annually
Classic Windows 9 - 100GB
Space 100 GB
Unlimited Data Transfer
Domain Allowed 5 websites
Unlimited MSSQL Databases
Unlimited MySQL Databases
Unlimited Subdomains
Unlimited Email Account
Daily Backup
Web Site Statistics
Shared SSL Certificate
30 Days Money Back Guarantee
Support 24 Hours Tel. 02-1870187
31,250.00 บาท
Annually
Classic Windows 10 - 250GB
Space 250 GB
Unlimited Data Transfer
Domain Allowed 10 websites
Unlimited MSSQL Databases
Unlimited MySQL Databases
Unlimited Subdomains
Unlimited Email Account
Daily Backup
Web Site Statistics
Shared SSL Certificate
30 Days Money Back Guarantee
Support 24 Hours Tel. 02-1870187